Ninjutsu Lern DVD 1th.Kyu

Beschreibung

Ichi-Kyu Grad unser 1th. Kyu der letzte Kyu –  ab jetzt kommt nur noch dein Shodan…

Was du lernst auf dieser DVD!

Hira no Kamae Shuko

Ichi no Kame

Ito no Kamae

Hira Ichimonji no Kamae

Teppan Nage no Kamae

Bo Shuriken no Kamae

Daijodan no Kamae

Saigan no Kamae

Naka Saigan no Kamae

Ukemi Taihen Gata

Koho Ukemi

Sokuho Ukemi

Zenpo Kaiten

Koho Kaiten

Sokuho Kaiten

Yoko nagare

Jun nagare

Gyaku nagare

O ten

Yoko Kuten

Zenpo Tenkai

Koho Tenkai

Tobikomi Kaiten Ukemi

Sokuho Tobikomi Kaiten Ukemi

Tobi Ori Kaiten Ukemi

Shoten

Roppo Tobi

Yoko Aruki

Tune no ho

Hofuko Ho

Haifuko Ho

Gyofuko Ho

Kokyo Ho

Tengui Kuden Sanpo

Tenugui Fundo Jutsu

Kaeshi Dori

Ken Nagashi

Ichio no Kamae

Itto Dori

Yoko Keri

Itto Giri

Sukui Dori

Shien

Seoi Gaeshi

Onikudaki

Nichigeki

Tenchi

Setto

Yama Otoshi

Koku

Koraku

Kerisage

Jumonji

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.