Ninjutsu Lern DVD 2th.Kyu

Beschreibung

ier ist unser 2th. Kyu Grad im Bereich der KOTO-RYU- KOPPO-JUTSU SHODEN-GATA jetzt gehts es zum endspurt.

 

Dauer ca. 40 Min.

Was du lernst auf dieser DVD!

Seigan no Kame

Hira Ichimonji no Kame

Hoko no Kame

Bobi no Kame

Hira no Kamae (Shuko) II

Ate Komi Gata

Boshi Kansetsu

Yoku Toh

O Gyaku

Ko Yoko

Shi Toh

Hosoku

Hoteki

Syatoh

Ketoh

Sakugeki

Tan Geki

Batsugi

Settoh

Shihaku

Kyo-Gi

Kakkou

Ura Nami

Tenchi

Katamaki

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.