Ninjutsu Lern DVD 3th. Kyu

Beschreibung

Hier unsere 3th. Kyu Grad / San-Kyu

Dauer ca. 35 Min

Was du lernst auf dieser DVD!

O Shoto Gake Gaeshi

Koshi Kudaki

Ken Kudaki I-III

Keri Kudaki I-III

Shoshu

Kanuki Jime

Jime Waza

Hon Jime

Gyaku Jime

Jubi Jime

Ushiro Mawashi Gyaku Sankakujime

Bo Furi Kyo

Hiki Otoshi

Kakae Komi

Kote Gaeshi

Eri Chigai

Ete Nage

Ryote Dori

Ryumuna Dori

 

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.