Koto Ryu

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Hier zeigen wir euch die Koto Ryu Schule Themen: Goho no Kamae 1.Migi Seigan chi 2.Hidari Seigan sui 3.Hira Ichimonji ka 4.Hoko no Kamae fu 5.Bobi no Kamae ku Shoden […]

EURO25,00

Shinden Fudo Ryu

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Hier zeigen wir euch die Shinden Fudo Ryu Themen: KAMAE KATA 1.Za-Gamae 2.Hira Ichimonji no Kamae 3.Seigan no Kamae 4.Katate Seigan no Kamae 5.Shizen no Kamae Ten no Kata  (Ikken […]

EURO25,00

Hontai Takagi Yoshin Ryu

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Hier zeigen wir euch die komplette Hontai Takagi Yoshin Ryu Themen: OMOTE KATA 1.Kasumi Dori 2.Do Gaeshi 3.Karami Dori 4.Kyoto 5.Katamune Dori 6.Ryomuna Dori 7.Oikake Dori 8.Kaigo Kudaki 9.Yukichigai 10.Yuigyaku […]

EURO25,00

TEN RYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Junan Undo to Kokyuho "Aufwärmtraining" Anza Kaiza Ichi Choza Kaiza Ni Enza Kokyuho Shomen Kokyuho Sayu Shinkokyu TAIHENJUTSU SANPEN ICHIRYU Kaiten to Gaeshi Zenpo Kaiten Roppo Ryote Katate Ura Gyaku, […]

EURO25.00

CHIRYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

KERI KATA JUROPPO Sokuyakuken Omote Sokuyakuken Sokuyaku Haraiken Namae Ushiro Kata Tenchiji Keri Koho Keri Uma Keri Kata Ashi Tobi Keri Sokugyaku Keri Sokuyaku Suhei Ken Sokuho Keri Koken Kagi […]

EURO25.00

JIN RYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

SUWARI GATA Ichi Geki Osae Komi Ude Dori Do Gaeshi Rai Ken KATATE DORI Ate Nage Setto Hiki Otoshi Fudo Hoteki RYOTE DORI Kanashibari Shizen Tengu Dori Soto Ryote Gake […]

EURO25.00

GYOKKO RYU KOSSHIJUTSU

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

SANSHIN NO KATA Chi Sui Ka Fu Ku TAIHENJUTSU MUTODORI GATA Hira Ichimonji Jumonji KIKATA Migi Ichimonji Hidari Ichimonji Migi Hicho Hidari Hicho Jumonji TORITE KIHON GATA Sono 1 Sono […]

EURO25.00

Jahresabschluss Seminar

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Referenten: Thorsten Ritz 9 Dan Ninjutsu, 7 Dan JuJutsu, Master Instructor Tanbo,Fusarifundo, Tanto, Master Instuctor Bujikan Budo Taijutsu, Master Instructor Jissen Jinenkan Kobudo, Instructor Asayama Ichiden Ryu, Instructor Koto Ryu […]

EURO25.00