CHIRYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

KERI KATA JUROPPO Sokuyakuken Omote Sokuyakuken Sokuyaku Haraiken Namae Ushiro Kata Tenchiji Keri Koho Keri Uma Keri Kata Ashi Tobi Keri Sokugyaku Keri Sokuyaku Suhei Ken Sokuho Keri Koken Kagi Koho Keri Sokki Henten Ken Ryu Ashi Keri Suuo Sokuyaku Ken KERI NI TAISURO UKE KERI Keri Kudaki Kyoto Suku Dori Ashi Gari Taihen Ashi […]

EURO25.00

JIN RYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

SUWARI GATA Ichi Geki Osae Komi Ude Dori Do Gaeshi Rai Ken KATATE DORI Ate Nage Setto Hiki Otoshi Fudo Hoteki RYOTE DORI Kanashibari Shizen Tengu Dori Soto Ryote Gake Ransetsu Koki HAIBU YORI Shisai Sakketsu Kin Kudaki Ketsumyaku Tai ken TSUKI UCHI Koyoku Katamaki Hisaku Hibari Setsuyaku Shiho Dori Musan Moguri Dori Gekkan KERI […]

EURO25.00

GYOKKO RYU KOSSHIJUTSU

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

SANSHIN NO KATA Chi Sui Ka Fu Ku TAIHENJUTSU MUTODORI GATA Hira Ichimonji Jumonji KIKATA Migi Ichimonji Hidari Ichimonji Migi Hicho Hidari Hicho Jumonji TORITE KIHON GATA Sono 1 Sono 10 JO RYAKU Koku Renyo Danshu Danshi Gyakuri Keo Hanebi Keto Yubi Kudaki Ketsumyaku Sakketsu Taiken CHU RYAKU Ujaku Seito Dashin Koraku Hosen Ko Shien […]

EURO25.00

Jahresabschluss Seminar

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Referenten: Thorsten Ritz 9 Dan Ninjutsu, 7 Dan JuJutsu, Master Instructor Tanbo,Fusarifundo, Tanto, Master Instuctor Bujikan Budo Taijutsu, Master Instructor Jissen Jinenkan Kobudo, Instructor Asayama Ichiden Ryu, Instructor Koto Ryu Koppojutsu , Shinden Fudo Ryu.Menkyo Kaiden Shihan Hanbo/Bojutsu. Oliver Schindelhauer 2 Dan Ninjutsu, 2 Dan JuJutsu, 3 Dan Bujinkan Budo Taijutsu Instructor Asayama Ichiden Ryu, […]

EURO25.00