Koto Ryu

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Hier zeigen wir euch die Koto Ryu Schule Themen: Goho no Kamae 1.Migi Seigan chi 2.Hidari Seigan sui 3.Hira Ichimonji ka 4.Hoko no Kamae fu 5.Bobi no Kamae ku Shoden Gata 1.Yokuto 2.Ogyaku 3.Koyoku 4.Shito 5.Hosoku 6.Hoteki 7.Shato 8.Keto 9.Sakugeki 10.Tangeki 11 Batsugi 12.Setto 13.Shihaku 14.Kyogi 15.Kakko 16.Uranami 17.Tenchi 18.Katamaki Chuden Level 1.Hida 2.Hisaku 3.Hicho […]

EURO25,00

Shinden Fudo Ryu

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Hier zeigen wir euch die Shinden Fudo Ryu Themen: KAMAE KATA 1.Za-Gamae 2.Hira Ichimonji no Kamae 3.Seigan no Kamae 4.Katate Seigan no Kamae 5.Shizen no Kamae Ten no Kata  (Ikken Hasso) 1.-Nichigeki 2.-Gekkan 3.-Fubi 4.-Uryu 5.-Hibari 6.-Setsuyaku 7.-Musan 8.-Karai Achtung Hier fehlt in vielen Schulen Ura Gata Ichi = Hidari Waza ( Links ) Ura […]

EURO25,00

Hontai Takagi Yoshin Ryu

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Hier zeigen wir euch die komplette Hontai Takagi Yoshin Ryu Themen: OMOTE KATA 1.Kasumi Dori 2.Do Gaeshi 3.Karami Dori 4.Kyoto 5.Katamune Dori 6.Ryomuna Dori 7.Oikake Dori 8.Kaigo Kudaki 9.Yukichigai 10.Yuigyaku 11.Ransho 12.Ken Nagashi 13.Hiza Guruma URA KATA 14.Suigetsu 15.Gyaku Ude 16.Ude Ori ERI JIME KATA 17.Hon Jime 18.Gyaki Jime 19.Ude Jime 20.Itteki Jime 21.Itami Jime […]

EURO25,00

TEN RYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Junan Undo to Kokyuho "Aufwärmtraining" Anza Kaiza Ichi Choza Kaiza Ni Enza Kokyuho Shomen Kokyuho Sayu Shinkokyu TAIHENJUTSU SANPEN ICHIRYU Kaiten to Gaeshi Zenpo Kaiten Roppo Ryote Katate Ura Gyaku, hinterer kickt, eindrehen und Kopf kick Ura, 45 Grad raus hintere fuss kickt, dann runter eindrehen ein fuss klammer innen der andere kickt zum knie […]

EURO25.00

CHIRYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

KERI KATA JUROPPO Sokuyakuken Omote Sokuyakuken Sokuyaku Haraiken Namae Ushiro Kata Tenchiji Keri Koho Keri Uma Keri Kata Ashi Tobi Keri Sokugyaku Keri Sokuyaku Suhei Ken Sokuho Keri Koken Kagi Koho Keri Sokki Henten Ken Ryu Ashi Keri Suuo Sokuyaku Ken KERI NI TAISURO UKE KERI Keri Kudaki Kyoto Suku Dori Ashi Gari Taihen Ashi […]

EURO25.00

JIN RYAKU NO MAKI

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

SUWARI GATA Ichi Geki Osae Komi Ude Dori Do Gaeshi Rai Ken KATATE DORI Ate Nage Setto Hiki Otoshi Fudo Hoteki RYOTE DORI Kanashibari Shizen Tengu Dori Soto Ryote Gake Ransetsu Koki HAIBU YORI Shisai Sakketsu Kin Kudaki Ketsumyaku Tai ken TSUKI UCHI Koyoku Katamaki Hisaku Hibari Setsuyaku Shiho Dori Musan Moguri Dori Gekkan KERI […]

EURO25.00

GYOKKO RYU KOSSHIJUTSU

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

SANSHIN NO KATA Chi Sui Ka Fu Ku TAIHENJUTSU MUTODORI GATA Hira Ichimonji Jumonji KIKATA Migi Ichimonji Hidari Ichimonji Migi Hicho Hidari Hicho Jumonji TORITE KIHON GATA Sono 1 Sono 10 JO RYAKU Koku Renyo Danshu Danshi Gyakuri Keo Hanebi Keto Yubi Kudaki Ketsumyaku Sakketsu Taiken CHU RYAKU Ujaku Seito Dashin Koraku Hosen Ko Shien […]

EURO25.00

Jahresabschluss Seminar

ATS Buntentor Kornstr. 157, Bremen, Bremen

Referenten: Thorsten Ritz 9 Dan Ninjutsu, 7 Dan JuJutsu, Master Instructor Tanbo,Fusarifundo, Tanto, Master Instuctor Bujikan Budo Taijutsu, Master Instructor Jissen Jinenkan Kobudo, Instructor Asayama Ichiden Ryu, Instructor Koto Ryu Koppojutsu , Shinden Fudo Ryu.Menkyo Kaiden Shihan Hanbo/Bojutsu. Oliver Schindelhauer 2 Dan Ninjutsu, 2 Dan JuJutsu, 3 Dan Bujinkan Budo Taijutsu Instructor Asayama Ichiden Ryu, […]

EURO25.00